nov-12 | Vertrouwen en ziekenhuizen

Hoe behouden ziekenhuizen in dit transparantietijdperk het vertrouwen van burgers? Die vraag beantwoord ik in mijn scriptie voor de studie Corporate Communicatie. 

Sinds 2006 zijn ziekenhuizen verplicht gegevens over hun zorgkwaliteit vrij te geven. Media, verzekeraars en belangengroeperingen gebruiken deze data om er ranglijsten, keuzetools en keurmerken van te maken. Hiermee moeten burgers weten bij wie ze het beste terechtkunnen.

Ook kunnen patiënten nu via websites hun ervaringen met ziekenhuizen wereldkundig maken. Ook is er in de media ruime aandacht voor misstanden in de zorg. Sterfgevallen als gevolg van slordige maag- en hartoperaties, of zelfs onnodige hersenoperaties zijn enkele voorbeelden.

Deze vormen van transparantie zijn uitingen van een mondig geworden burger. Een burger die inzicht wil hebben in de besluiten van medici en het functioneren van het ziekenhuis in het algemeen. Meer dan ooit zullen ziekenhuizen duidelijk moeten maken dat zij te vertrouwen zijn. Hoe behouden zij in dit transparantietijdperk het vertrouwen van burgers?

Via interviews met vakgenoten breng ik in kaart hoe ziekenhuizen communiceren in hun streven naar burgervertrouwen. Burgers zijn belangrijk voor ziekenhuizen. Zij zijn het voor wie de zorg bedoeld is en zij zijn het die de kosten betalen. Hun vertrouwen is essentieel.

Na avonden in de boeken te hebben gezeten, staan nu al vijftien interviews gepland. Heerlijk. Wetenschap is toch het mooiste als het over de echte wereld gaat.