nov-11 | Kwaliteitsinstituut voor de zorg

Momenteel help ik het ministerie van VWS bij zijn communicatie over een kwaliteitsinstituut voor de zorg dat in 2013 van start gaat.

De opdracht richt zich op het schrijven van een publieksverhaallijn, het bepalen van de communicatiestrategie en de oplevering van communicatiemiddelen voor de brede groep van zorgspelers die met het instituut te maken krijgt.

Met het kwaliteitsinstituut helpt de overheid zorgpartijen bij het bepalen van goede zorg en het verspreiden van de kennis hiervan. Of de zorg ook daadwerkelijk goed is geweest, wordt duidelijk met de kwaliteitsinformatie die het instituut openbaar maakt. De prikkels die daarvanuit ontstaan, moet de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren.